Gwaith yr Artistiaid

Dyma luniau o waith yr artistiaid sydd wedi bod yn yr ysgol.

                         Celf ddynes 3.jpg (42094 bytes)                                    Celf y fuwch 3.gif (104061 bytes)

Gwaith 3 dimensiwn yn seiliedig ar y fferm ers stalwm. Mae'r gwaith yma yn cael ei arddangos yng nghyntedd yr ysgol yn eich croesawu chi i fewn. Luned Parri o Nantlle oedd yr artist.

 

    Wal pentre 3.gif (114916 bytes)                       

   Gwaith gyda Christine Roberts o Fethesda,                Yr artist diweddaraf ddaeth i'r ysgol oedd Meri Wells.

   Murlun 3D o bentrefi Capel Garmon a Nebo              Cynhyrchwyd blac enfawr cerameg ar wal gefn yr ysgol

   wedi ei leoli yn nosbarth y babanod.                         yn dehongli'r pentref dros y Mileniwm.

                                                                               (Mae llun i ddod)

 

Rhodfa.2.gif (104638 bytes)

Gwaith gan artist arall.

Peintiod Carys Tudor 'Jyngl' ar hyd rhodfa

cefn yr ysgol. Rydym wrth ein boddau yn

edrych ar yr anifeiliaid wrth ddod i fewn

i'r ysgol.

Yn ol i dudalen Gweithgareddau

* - Anfonwch e-bost