Hanes Yr Ysgol

   Agorwyd yr ysgol bresenol - "Boardschool" fel yr oedd yn cael ei galw bryd hynny - yn 1874 ar

   gyfer plant o 5-14 oed ac felly y bu hyd at 1941 pan aeth y plant 11+ i Lanrwst.

Dyma lun o'r Ysgol

Blaenysg.jpg (10703 bytes)

Dathlodd yr ysgol ei benblwydd yn 125 oed y llynedd.

Cafwyd Ddiwrnod Agored gyda amrywiaeth o weithgareddau i ddathlu'r achlysur.

Ysgrifenodd Myrddin ap Dafydd, Cadeirydd y Llywodraethwyr, yr englyn isod ar gyfer penblwydd yr ysgol.

 

        Mae calon Bro Garmon i gyd - yma'n

byrlymu bob munud;

a daw, o ddesgiau diwyd

ysgol fach, ysgol i fyd.

* - Anfonwch e-bost