Gwaith y Plant


Dyma ddarn o farddoniaeth, Mari Roberts, oedd yn fuddugol yn Eisteddfod Gadeiriol Llanrwst Dyffryn Conwy, yn yr oedran dan 12.

Storm!

Breichiau gwan yn codi i gael reis,          plant ethi.jpg (14869 bytes)

A'r bol mawr fel pel yn dal yn wag.

Poeni dim am y pryfed o'u cwmpas,

Dim dillad lliwgar i wisgo,

Dwr budr, fel ffoes hefo deiliach wedi bod ynddo.

Tai bach, dim digon i ddeg yna.

Anifeiliaid yn marw, dim yn cael llawer oi fwyd.

Glaw dim wedi dod ers misoedd, tir yn sych.

 

Gafael yn y llwy, slaffio bwyta, digon o fwyd,

Bol ddim yn dew nac yn dennau yn llawn o fwyd.

Dim pryfed ar ein cyrff.dillad, dillad clud a lliwgar,

Dwr yn llifo drwy'r tap fel afon Conwy.

Lle i bartioedd, tai clud, gwely i orffwyso,

Cecs, silwair a gwellt i'r gwartheg ac i'r anifeiliaid eraill,

Glaw, haul, tywydd yn newid, gwair yn tyfu.

* - Anfonwch e-bost