Lluniau o Bentref Capel Garmon

 

              Hen ysgol.2.gif (113473 bytes)                         Eglwys ochr ll.jpg (43701 bytes)

      Agorwyd ysgol gyntaf yn Capel Garmon yn Ysgoldy                 Yr Hen Eglwys yng Nghapel Garmon.

    Bach (Bryn Tirion) yn 1854 - ysgol Eglwys a'r rheithor

    yn Brifathro. Yr adeg hynny rhaid oedd i bob disgybl

   dalu un geiniog yr wythnos am eu haddysg.

                    Cofeb ll.jpg (37872 bytes)                              Ceffyl gwyn 2.gif (112456 bytes)

                       Cof golofn y pentref.                                          Y Ceffyl Gwyn, lle da am fwyd!

          Capel cg 2.gif (107093 bytes)                        Cromlech 1 ll.jpg (21962 bytes)          

           Capel Seion. Bydd ambell i Wasanaeth                                  Cromlech Capel Garmon.

           Diolchgarwch yn cael ei chynnal yma.                        Mae'r Cromlech i'w weld ar dir teulu dau o 

                                                                                       blant yr ysgol sef Trystan a Rhodri.                 

                                                                                      Cromlech arwydd ll.jpg (21135 bytes)

                                                                                  Os hoffech ddarllen yr arwydd uchod

                                                                                  cliciwch arno.

Yn ol i fap yr ardal

* - Anfonwch e-bost