Lluniau o Bentref Nebo

                 Neuadd Nebo.2.gif (101628 bytes)                    Capel Nebo.2.gif (104653 bytes)

                 Dyma neuadd y pentref.                                             Capel Nebo. Bob yn ail flwyddyn bydd yr

                 Yn fan yma oedd Ysgol Nebo ers stalwm.                  ysgol yn cynnal  ei Gwasanaeth Diolchgarwch yma.

 

                Cromlech Nebo agos.2.gif (125614 bytes)                   Storfa Nebo.2.gif (111062 bytes)

                               CROMLECH NEBO                                    Hen siop y pentref. Mae'r enw Storfa Nebo

                    Oes mae gan Nebo ei Gromlech hefyd er                      i'w weld ar dalcen y ty.

                nid yw mor enwog a'r un yng Nghapel Garmon!

(Byddwch yn ofalus, mae plant Nebo yn sensitif am eu Cromlech,)

            cafn dwr ll.jpg (44850 bytes)

           Os ydych yn teithio drwy Nebo ar eich ceffyl

           rhyw ddydd ac mae syched arno, mae croeso iddo

           aros yma am ychydig o ddwr.

Yn ol i fap yr ardal

* - Anfonwch e-bost