Gweithgareddau

 

wpe9.jpg (8568 bytes)

Enillodd Tim Rygbi'r Ddraig yr ysgol y Gystadleuaeth Dalgylch eleni.

Camp go iawn gan feddwl mai dim ond 28 o blant sydd yn yr ysgol, ac yn ddigon da i roi cweir i Ysgol Bro Gwydir,

sydd hefo dros 280 o blant.

Dyma lun o'r tim:

Tim rygbi ddraig.3.gif (125532 bytes)

............................................................................................................................................................................................................................

 

wpe6.jpg (8233 bytes)

wpe7.jpg (3496 bytes)

 

 

Tim Ras Gyfnewid Cymysg

 

Daeth Delyth, Carwyn, Trystan ac Aeron yn gyntaf yn Mapolgampau ‘r Urdd yn y ras gyfnewid cymysg.

Llwyddodd nhw i fynd drwodd i’r Sir, Wel! Cafodd yr ysgolion eraill eu malu‘n racs yn fan honno hefyd.

Roedd Carwyn, y fo oedd yr olaf i redeg, bron iawn yn cerdded hyd y cae.

 

Rhedeg a Naid Hir

Cafodd Llywarch lwyddiant ym mabolgampau’r cylch.

Yn yr sir cafodd ail gyda rhedeg a trydydd gyda naid hir. Da iawn fo.

.........................................................................................................................................................................................................................

Celf - Artistiaid Mewn Addysg

Mae'r ysgol wedi bod yn ffodus iawn dros y tair mlynedd diwethaf. Bu tair Artist yn yr ysgol yn weithio gyda'r plant. Bu Cyngor y Celfyddydau o gymorth mawr drwy dalu rhan helaeth o ffioedd yr artistiaid, o dan gynllun y Loteri.cewch weld lluniau o'u gwaith drwy glicio ar y llun isod.

Celf ddynes 3.jpg (42094 bytes)

* - Anfonwch e-bost